ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല 😂🤣| Oru chiri Iru chiri Bumper chiri

#OruchiriIruchiriBumperchiri #MazhavilManorama #manoramaMax

► Subscribe Now: https://bit.ly/2UsOmyA

കലിപ്പന്റെ കാന്താരിയും ഉണ്ടക്കണ്ണിയുടെ താടിക്കാരനും ചേർന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ വട്ടം ചുറ്റിച്ച പെർഫോമൻസ് 😂🤣

ഫുൾ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ ക്ലിക് ചെയ്യു : https://bit.ly/3sDzSQF

Oru Chiri Iru Chiri Bumper Chiri || Monday to Friday @ 8:30 PM || Mazhavil Manorama

► Visit manoramaMAX for full episodes: https://www.manoramamax.com

Follow us on:
► Facebook: https://facebook.com/mazhavilmanorama
► Instagram: http://instagram.com/mazhavilmanoramatv
► Twitter: https://twitter.com/yourmazhavil

►Download the manoramaMAX app for Android mobiles
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN

►Download the manoramaMAX app for iOS mobiles https://apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034 | Oru chiri Iru chiri Bumper chiri