ရဲဝံ့စွန့်စားမှုဖြင့်စံပြရှေ့ဆောင်ခြင်း

CEO Business & Management Magazine     •     February 26, 2020, 9:39 am
(Deep Dive Prototyping) Developing Creative Practical Solutions လက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်းနည်းများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း Deep Dive Prototyping သဘောတရားကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သော IDEO Consulting…
CEO Interviews     •     February 24, 2020, 2:37 pm
Berkshire Hathaway has been selling its stake in Wells Fargo, and chairman and CEO Warren Buffett said that the bank is "classic in terms of one lesson," which is that the company should have…
ceoutlook.com     •     February 20, 2020, 1:53 pm
Press Release (EDITED): CHICAGO — Alden Stiefel, President and CEO of Maxxsonics USA, announced that Maxx Stiefel will be promoted to Vice President General Manager, effective February 11th. Through…
SMALL BUSINESS CEO     •     February 26, 2020, 3:45 am
With the ongoing uncertainly around Brexit that has engulfed the United Kingdom over the past several years, it would be no surprise for investors to be put off investing in property. However,…
CEOWORLD magazine     •     February 28, 2020, 10:12 am
Most executives think of bottlenecks as obstacles. But I think of them as inflection points. Throughout my career, I’ve encountered bottlenecks in many forms. When I was a chemical engineering…

Curated by Advisory Consulting at https//advisory.consulting